Daně?

Zákony?

Paragrafy?

 

Nenechte se chytit do pasti.

 

Zde je Vám Poradce k službám!

Mgr.Ing.Miloslav Hejret, CAE

auditor, daňový poradce, účetní expert

Jste na mých profesních stránkách, kde se Vám chci představit jako odborník na řešení Vašich problémů a potřeb ve věci daní, účetnictví, auditu a v některých otázkách práva a ekonomického poradenství. Jsem členem Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Komory účetních ČR a Komory certifikovaných účetních ČR.

Mým heslem je kvalita, která se opírá o odbornost, zkušenost a morální kredit.

Odbornost vychází ze vzdělání, které neustále prohlubuji studiem a účastí na odborných kursech  a seminářích.

Zkušenost vychází z již 25 –leté praxe v oblasti poradenství především pro podnikatelské subjekty.

Morální kredit se opírá o dodržování etického kodexu poradenských profesí spolu se zásadou mlčenlivosti.

Jsem členem následujících organizací